Κατηγορίες
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014
Πληροφορίες
Τρόποι Αποστολής-Παράδοσης
Newsletter Περισσότερα
HO.RE.CA. 2015

Η λίστα Συγκρίσεως σας περιέχει:
ΣΑΚΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΣ
ΣΑΚΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΣ
Θερμομονωτικός σάκος με δύο θήκες που μπορεί να μεταφέρει κρύα και ζεστά προϊόντα ταυτόχρονα διαχωρίζοντας τα ζεστά από τα κρύα. Η σχάρα (6 θέσεων) μπορεί να αφαιρεθεί και ο σάκος να χρησιμοποιηθεί για μεταφορά σάντουιτς. Τιμή σάκου: 50 ευρώ + Φ.Π.Α. Τιμή σχάρας αλουμινίου: 16 ευρώ + Φ.Π.Α.

50,00€ 


Με τα επιλεγμένα:
SSL Certificates